Hruš Leopold JUDr., Starý Hřbitov, Pardubice

Hruš Leopold JUDr.
Starý Hřbitov, Pardubice


Narozen 15.2.1842 v Chrudimi, zemřel 30.1.1901 v Pardubicích. Narodil se v Chrudimi, národní školu navštěvoval v Hlinsku a právnická studia na univerzitzě v Praze. Celoživotní láskou mu byla hudba. V Praze navštěvoval hudební ústav Smetanův a byl tedy jeho žákem. Usadil se v Pardubicích, kde se účastnil spolkového života. Byl režisérem ochotnického spolku, stál u zrodu Stenografického klubu apod. Od roku 1872 vedl pěvecký sbor „Ludmila“. Zemřel v Pardubicích.

http://www.pardubickyslavin.cz/