Danihelka František, Starý Hřbitov, Pardubice

Danihelka František V.
Starý Hřbitov, Pardubice


Narozen 14.2.1911 v Pardubicích, zemřel 17.8.1970 v Pardubicích. Vyučil se krejčím, protože však velmi dobře kreslil, navštěvoval soukromou školu akad. malíře jana Šíra a Veno Veselého. V roce 1931 byl přijat na Ukrajinskou akademii výtvarných umění v Praze. Svá umělecká studia ukončil na pražské AVU u prof. Jakuba Obrovského v letech 1936 – 39. V době okupace učil na učňovské škole. Podnikl studijní cestu do Francie, Švýcarska, Jugoslávie, Egypta a SSSR. Byl předsedou Krajského střediska čs. Výtvarných umělců v Pardubicích.

http://www.pardubickyslavin.cz/