Střebský J. V., Starý Hřbitov, Pardubice

Střebský Josef Václav
Starý Hřbitov, Pardubice


Narozen roku 1842 v Pardubicích, zemřel 1.1.1891 v Pardubicích. Nápis na jeho pomníku uvádí: „muž vlastenecky horlivě činný a o město velezasloužilý“. Jako obchodník se zasloužil také v komunální politice jako náměstek starosty a člen Okresního výboru. Byl též ve výboru Městské spořitelny, zvoleném 5.4.1896 městským zastupitelstvem, 19.4.1886 byl zvolen do ředitelství spořitelny. Patřil mu dům čp. 93 na dnešní třídě Míru.

http://www.pardubickyslavin.cz/