Přírodní památka Upolíny

Upolíny
Upolíny je přírodní památka ev. č. 1239 poblíž vesnice Libínské Sedlo, jedné z místních částí města Prachatice v okrese Prachatice. Chráněné území se rozkládá na horním toku Fefrovského potoka, po pravé straně silnice II/141 z Prachatic, v horních partiích jejího stoupání na Libínské Sedlo. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je vlhká loučka s porostem silně mizejícího rostlinného druhu upolínu evropského.

Přispěvatelé Wikipedie, „Upolíny,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Upol%C3%ADny&oldid=12041947 (získáno 6. 11. 2017).

Autor: Jitka Erbenová, Wikipedie, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34158175