Rašeliniště Finsterauer Filz

Rašeliniště Finsterauer Filz

Finsterauer Filz je rašeliniště, které se rozkládá na ploše 4,2 hektary v nadmořské výšce 1055 metrů. V nejhlubším místě dosahuje 3 metry. Kdysi se zde těžila rašelina, dnes je tato oblast přírodní rezervací.[1] Rašeliniště má přibližně tvar nepravidelného pětiúhelníku. Nejdelší "úhlopříčný" rozměr kolísá od hodnoty 520 metrů do 820 metrů (podle toho, co je ještě považováno za slať a co už je pevná zem na jejím okraji). Obvod pak měří asi 1300 metrů. U rašeliniště se nachází německy psaná turistická informační tabule pojednávající především o těžbě rašeliny.[2][3]

Geografické začlenění
Geograficky spadá rašeliniště Finsterauer Filz již do Německa. Nachází se v okrese Freyung-Grafenau vzdušnou čarou asi 2 kilometry jihozápadně od česko-německého přechodu Bučina a asi 2 kilometry vzdušnou čarou severně od německého městečka Finsterau (nedaleko německé obce Mauth) v zadní části Národního parku Bavorský les. Na západní straně je rašeliniště ohraničeno silnicí spojující hraniční přechod Bučinu s německým městem Finsterau (vede tudy cyklostezka "NpR, Nationalpark-radweg"). Středem rašeliniště (zhruba severo-jižním směrem) prochází z Německa se táhnoucí mezinárodní poutnická cesta Via Nova (Wanderroute Via Nova - Evropská poutní cesta). (Jedná se o úsek (Mauth/Finsterau - Bučina).

Přispěvatelé Wikipedie, „Finsterauer Filz,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Finsterauer_Filz&oldid=14047182 (získáno 16. 10. 2017).

Autor: Mojmir Churavy – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50902854
Autor: Rosa-Maria Rinkl – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33482185