Zámek Rychnov nad Kněžnou

Zámek Rychnov nad Kněžnou
Kolowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice je jedním z největších a nejkrásnějších barokních celků v Čechách.

I. prohlídkový okruh
Zámecké interiéry s původním mobiliářem, sbírkou obrazů, zbraněmi a kolowratskými vějíři a sklem. Na prohlídkové trase je umístěn jeden z nejkrásnějších mečů na území ČR, tzv. moravský Excalibur. Jde o jediný dochovaný ceremoniální meč.

II. prohlídkový okruh
Zámecký kostel Nejsvětější Trojice, kaple Pražského Jezulátka, Loretánská kaple, zvonice s třetím největším zvonem v ČR. V neděli, z důvodu konání Mše svaté, která začíná v 9.30 hod., je druhý okruh přístupný až od 11.00 hodin.

Provozní doba
Květen    
úterý až neděle 10.00 - 16.00

Červen
úterý až neděle 10.00 - 17.00

Červenec
úterý až neděle 09.00 - 17.00

Srpen
úterý až neděle 09.00 - 17.00

Září
úterý až neděle 10.00 - 17.00

Říjen
sobota, neděle 10.00 - 16.00

Vstupné
Kategorie I. a II. okruh
Plné vstupné 150 Kč
Děti od 6 do 15 let 75 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné * 360 Kč
Důchodci a studenti 120 Kč
Držitelé ZP, ZTP/P 40 Kč
Rodinné pasy 240 Kč

Kontakty
Kastelánka zámku
Ing. Zdeňka Dokoupilová
Správa Kolowratského zámku
Kolowratská 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Mobil: +420 733 189 099
E-mail: zamek-rychnov@kolowrat.com
E-mail: dokoupilova@kolowrat.com

http://www.zamekrychnov.cz/cs/