Muzeum mlynářského řemesla, Vodňany

Muzeum mlynářského řemesla - Mostecký Mlýn
Samoty 315, Vodňany

Tzv. Mostecký mlýn obdržel v 18st. toto pojmenování podle své polohy u mostu, který na původní cestě z Vodňan do Písku překlenoval řeku Blanici. Podle smluv o převodech mlýna z let 1533 a 1614 byl jeho držitel povinen opravovat nájezdy na tento most. Nejstarší zápis o mlýně v městských knihách však pochází již z roku 1491 kdy je od Vávry Bradáč koupil za 70 kop. Jiřík syn Roku 1754 ho zakoupil Matěj Pimprle a jeho potomkům, kteří si v polovině 19. Stol. Nechali úředně přejmenovat  na Janečkův z Písku. Mlýnu se původně říkalo Bradáčovský až do pol. 18 st. Tehdy měl 3 složení, staupu a pilu. Mostecký a tak to je do dnes.

Muzeum mlynářského řemesla
Muzeum mlynářského řemesla bylo otevřeno v roce 2009 v Mosteckém mlýně ve Vodňanech. Rekonstrukce budovy proběhla v roce 1895. Celý objekt i zařízení mlýna je v původním zachovalém stavu. V přízemí budovy se nachází strojovna a šalanda pro krajánky, v prvním patře jsou stroje na mletí obilí, ve druhém poschodí pak čistící zařízení. Z bývalé sýpky se stala národopisná expozice o životě a práci ve mlýně. Jsou také vystavovány originální zachované dokumenty - výkresy mlýna a strojů, doklady o cenách prací a materiálu v minulosti. Prohlídky mlýna pro zájemce pořádá mlynář Jan Mostecký. Ve výhledu se počítá s rozšířením výstavních prostor a expozic muzea.

Vodní elektrárna
Při rekonstrukci v roce 2009 byla uvedena do provozu malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do strojovny vodní elektrárny na Mosteckém Mlýně.

Otevřeno:
denně
10:00-15:00

Pokud si chcete sjednat exkurzi/schůzku mimo pracovní dobu,objednejte se na tel. čísle 607 939 551,nebo na e-mailu ustastku@quick.cz

Vstupné:
Dospělí 65,-
Děti do 12 let a ZTP 35,-

Kontakt:
Jiří Šťástka (Vodňanské Svobodné Hory čp.15, 38901 Vodňany)
Mostecký mlýn, Samoty 315, 389 01, Vodňany
Tel: +420 607 939 551

http://mlynarskemuzeum.jex.cz/
http://www.mestovodnany.cz/mostecky-mlyn.html