23. U Kříže - druhá část, Městské lesy

23. Pověst U Kříže - druhá část
Rybníček nedaleko Nového Hradce býval smutným místem. Kdysi tu loupežník zabil pláteníka, později se zde z nešťastné lásky utopilo děvče.
Starý hajný procházel lesem, když uviděl, jak pytlák klade oko na zajíce. Do tichého lesa hlasitě zapískal, aby ho vyděsil. Pytlák celý zkoprněl, ale ne z hvizdu. Uviděl totiž nad hladinou stříbrnou dívku, která zašeptala: „To ji ty Václave?“ pak muže uchopila za ramena a táhla ho do vody. A jak to bylo dál? Utopilo děvče pytláka, nebo ho hajný zachránil? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy