Moravské náměstí, Brno

Moravské náměstí

Ve velkorysém prostoru po zbořených hradbách vzniklo Moravské náměstí (v minulosti také náměstí Rudé armády, Lažanského nebo Dikasteriální náměstí).
V jižní části Moravského náměstí nepřehlédnete barokní kostel sv. Tomáše s přilehlou budovou někdejšího Místodržitelského paláce, kde nyní sídlí Moravská galerie.
A pokud máte rádi hledání, na náměstí se nachází rozesety symboly 4 Platónových ctností. Spravedlnost představuje stejnojmenná socha muže zvedajícího těžký kvádr od Maria Kotrby. Umírněnost vyjadřuje nízká fontána s mírně zvlněnou hladinou. Prozíravost zastupuje bronzový model podoby města z roku 1645, kdy ho obléhala švédská armáda a kdy bylo Brno obratným vedením Raduita de Souches ubráněno. Symbolem odvahy je oblíbená socha moravského markraběte Jošta Lucemburského na koni.

foto: Pavel Gabzdyl