Dělnická řemeslnická beseda Svatopluk, Brno

Dělnická řemeslnická beseda Svatopluk
Jezuitská 13, Brno

Spolková činnost byla důležitou součástí kulturního života Brna. Jedním ze spolků, jehož členem byl i Leoš Janáček byl Čtenářsko-pěvecký a vzdělávací spolek Svatopluk, založený roku 1868. Pěvecký sbor spolku byl mužský a své sídlo získal nedlouho po založení v prostorách domu na Jezuitské ulici č. 13. Dobou největšího rozkvětu byly roky 1873-76, kdy zde jako sbormistr působil Leoš Janáček. V roce 1895 zde vznikla i spolková hudební škola s velkým počtem žáků. Janáček pro Svatopluk zkomponoval svá první díla určená mužskému sboru.

Autor: Patricie Částková
Foto: Pavel Gabzdyl