Koncertní sál Stadionu, Brno

Koncertní sál Stadionu v Brně
Kounicova 20, Brno

Původní sál byl vystavěn v roce 1924 jako multifunkční prostor sloužící především k výstavním účelům. Od počátku sloužil také pro pořádání koncertů. Krátce po otevření zde byly instalovány velké varhany Wilhelma Sauera z roku 1885, které byly původně umístěny v koncertním sále pražského Rudolfina. Dne 5. prosince 1927 zde zazněla ve světové premiéře Janáčkova Glagolská mše. Ačkoliv byl sál nedlouho po premiéře kompletně obestavěn novými budovami, interiér zůstal dodnes téměř beze změny, včetně původních varhan.

Autor: Patricie Částková
Foto: Pavel Gabzdyl