Stanice Zábrdovice a Stará Tišnovka, Brno

Stanice Zábrdovice a Stará Tišnovka
Zábrdovická/Cejl, Brno

Bývalá stanice v brněnské čtvrti Zábrdovice byla otevřena 2. 7. 1885. Svůj provoz ukončila v roce 1962 spolu se Starou Tišnovkou, starou trasou spojující Brno s Tišnovem.
V roce 2014 zbyla ze stanice staniční budova a pláň po sneseném kolejišti vč. násypek pro vykládku uhlí z vozů na západní straně nádraží. Staniční budova je využívána jako administrativní budova přilehlých stavebnin. Stanice Brno-Zábrdovice byla v okamžiku zrušení „Staré Tišnovky“ nejsevernějším bodem Svitavské pobřežní dráhy.

 

text Jiří Kalina