Sokolovna a společenské centrum Stadion, Brno

Sokolovna a společenské centrum Stadion
Kounicova 20
Architekt: Miloš Laml
Realizace: 1928–1929

V roce 1922 byl v rámci oslav 60. výročí založení tělocvičného spolku Sokol slavnostně otevřen letní stadion v Kounicově ulici. O 6 let později se při něm rozhodla sokolská obec vybudovat novou budovu se sportovními i společenskými prostory. Původní návrh Jindřicha Kumpošta, který tělocvičnu a pavilon koncipoval jako dva samostatné objekty, převzal Miloš Laml. Ten oba provozy propojil jednopodlažní vstupní halou, jejíž monumentální portál s klenákem tvořil slavnostní bránu s vyhlídkou navazující na plochu venkovního hřiště. V levé části se nacházela tělocvična žen orientovaná velkými okny do ulice, na ni navazovala budova s tělocvičnou mužů. V pravé části areálu byly do dvou podlaží situovány prostory (ve své době největšího brněnského) koncertního a společenského sálu, kina a restaurace s rozsáhlou venkovní terasou.

text: Lucie Valdhansová
foto: Barbora Ponešová