Jakubské náměstí, Brno

Jakubské náměstí

Když se z Náměstí svobody vydáte Rašínovou ulicí, ocitnete se na Jakubském náměstí. Prostor Jakubského náměstí je neodmyslitelně spjat s počátky města Brna. Již na počátku 13. století zde byl postaven kostel sv. Jakuba. Tento gotický chrám sv. Jakuba Většího s 92 m vysokou, turistům přístupnou, věží dotváří typickou siluetu města Brna.
V roce 2001 podzemí Brna opět odhalilo jedno ze svých tajemství – pod kostelem sv. Jakuba se našla 2. největší kostnice v Evropě. Kostnice u sv. Jakuba je veřejnosti zpřístupněna od roku 2012 a navštívit ji můžete v průběhu celého roku.
Na křižovatce ulic Kozí, Jezuitské a Běhounské najdete Zlatou kašnu.

foto: Zdeněk Porcal