Husův sbor církve československé, Brno

Husův sbor církve československé
Botanická 590/1
Architekt: Jan Víšek
Realizace: 1927–1928

Demokratické zřízení Československa přineslo také náboženskou svobodu. Zakládána či znovuobnovována byla řada církví, mezi nimi i Církev československá husitská, vycházející z tradic české reformace. V Brně se první bohoslužby konaly v provizorních prostorách na nádvoří Nové radnice a v Besedním domě. Po shromáždění finančních prostředků byla vypsána architektonická soutěž na nový sborový dům. Zvítězil návrh Jana Víška, vyznačující se značnou tvarovou jednoduchostí a výrazovou čistotou, odpovídající jak zásadám funkcionalismu, tak i husitského učení. Vstupní průčelí je zcela hladké, zvýrazněné pouze kalichem nad prostým portálem, za nímž se nachází sborová síň zakončená vyvýšeným kněžištěm. Asymetricky k uliční fasádě byla na přání církve vybudována věž. Z ulice se vchází do suterénních společenských prostor s honosným vestibulem a společenským sálem s jeviště a orchestřištěm, dnes je využívaných jako restaurace a kulečníkový klub. 

text: Lucie Valdhansová
foto: Barbora Ponešová