Zemanova kavárna, Brno

Zemanova kavárna
Jezuitská 6
Architekt: Bohuslav Fuchs
Realizace: 1925–1926

První stavbou čistě geometrických tvarů v Brně je kavárna, kterou pro Josefa Zemana navrhl roku 1925 architekt Bohuslav Fuchs. Bílé pravoúhlé linie stavby otevřel velkými okny v červených rámech. Ta se v letních měsících zasunovala do suterénu, čímž byl dokonale propojen interiér s exteriérem parku (O pět let později užil stejné řešení Mies van der Rohe ve vile Tugendhat). V roce 1964 byla kavárna, tehdy fungující jako mateřská škola, zbořena, ne však zapomenuta. Roku 1991 uspořádali mladí architekti happening, na němž kolíky a pásy vytyčili původní dispozici kavárny a nafouknutými balónky naznačili její objem. Umělecký počin vyprovokoval a dochovaná plánová i fotografická dokumentace umožnila postavení dokonalé repliky kavárny, znovuotevřené v den 100 výročí od narození Bohuslava Fuchse 24. března 1995.

text: Lucie Valdhansová
foto: Barbora Ponešová