Kostel sv. Tomáše, Brno

Kostel sv. Tomáše
Moravské náměstí

Kostel svatého Tomáše apoštola, je barokní farní kostel, původně gotický klášterní kostel augustiniánů. Klášter s kostelem založil v roce 1350 moravský markrabě Jan Jindřich, který si zároveň přál zde umístit rodové pohřebiště. Toto místo se tak stalo posledním odpočinkem moravské větve Lucemburků. Kostel byl během husitských válek a následně i při obléhání Brna Švédy značně poničen, protože byl vysunut mimo tehdejší hradby. V roce 1661 započala přestavba pod vedením architekta Jana Křtitele Erny a celý areál byl přebudován v barokním stylu. Další přestavba probíhala v 18. století pod vedením Mořice Grimma. Za vlády Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a augustiniáni se přestěhovali do bývalého kláštera cisterciaček na Staré Brno. Dnes se v těchto prostorách nachází Moravská galerie.