Junácká louka, Brněnská přehrada

Junácká louka

Junácká louka je přírodní památka, která se nachází v okrese Brno-město, katastrální území Kníničky v místní lokalitě Skautská louka. Správa AOPK Brno, kód 1460. Jedná se o louku o velikosti okolo pěti hektarů nad levým břehem Brněnské přehrady v komplexu přírodního parku Podkomorské lesy, geograficky náleží Hornosvratecké vrchovině. Na protější straně přehrady se nachází hrad Veveří a další přírodní památka Kůlny. Důvodem ochrany je bohatá květena a zejména častý výskyt hořce křížatého, který je v Česku velmi ohroženým druhem.

Geologie
Podloží Junácké louky je tvořeno horninami brněnského masívu, a to biotitickými až amfibol-biotitickými granodiority typu Veverská Bítýška, místy překrytými svahovými hlínami, popřípadě sprašovými hlínami.

Flóra
Hořec křížnatý se vyskytuje při jižním okraji přírodní památky. Dále lze nalézt modřenec chocholatý, divizna jižní rakouská, kostřava walliská, pamětník rolní, písečnice douškolistá, smělek štíhlý, rožec nízký, z keřů dřín jarní, hloh obecný, hloh velkoplodý, ptačí zob obecný, stromové patro zastupuje dub zimní, slivoň trnitá, slivoň domácí či hrušeň obecná. Jižní část rezervace byla pravděpodobně ovocným sadem.

Fauna
V dřevinách hnízdí ťuhýk obecný, vzácně krutihlav obecný, vyskytuje se též ještěrka obecná.

Přispěvatelé Wikipedie, „Junácká louka,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jun%C3%A1ck%C3%A1_louka&oldid=12591726 (získáno 21. 05. 2017).

Autor: Puczmeloun – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35217967