Přírodní památka Kůlny

Přírodní památka Kůlny

Přírodní památka Kůlny se nachází v okrese Brno-město, katastrální území Kníničky. Správa AOPK Brno, kód 1459. Jedná se o skalnatý svah kopce, který se nachází nad levým břehem Brněnské přehrady, v místní lokalitě Obora. Nedaleko je hrad Veveří a další přírodní památky Junácká louka a Na skalách. Geomorfologicky náleží Kůlny Bobravské vrchovině. Důvodem ochrany je lesní společenstvo, bohatá květena a chráněné druhy plazů.

Geologie
Podloží tvoří biotitické až amfibol-biotitické granodiority typu Veverská Bítýška brněnského masivu a biotitické pararuly jeho pláště. Pokryv představují rankery a kyselá kambizem typická.

Flóra
V dubohabřinách a doubravách je zastoupen dub zimní, habr obecný, javor mléč, lípa malolistá, jilm horský, dub letní, jeřáb břek, z keřů hojně dřín jarní, ptačí zob obecný, slivoň trnitá, růže šípková. Z bylin bělolist rolní, brambořík nachový, čilimník řezenský, dymnivka plná, prvosenka jarní či rozrazil vídeňský.

Fauna
Plazy zastupuje užovka hladká, užovka podplamatá, užovka obojková a slepýš křehký, z obratlovců je to ještěrka obecná a mlok skvrnitý, z ptáků lejsek bělokrký, rehek zahradní, strakapoud prostřední, žluna hajní. Zaznamenány byly výskyty brouků jako roháč obecný, tesařík obrovský nebo krasec berlínský.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kůlny,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%AFlny&oldid=14496989 (získáno 21. 05. 2017).

Autor: Michal Klajban (Hikingisgood.com) – Vlastní dílo, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3984953