Klášter Milosrdných bratří Prostějov

Klášter Milosrdných bratří Prostějov a kostel sv. Jana Nepomuckého
Svatoplukova 7, Prostějov 796 01

Bývalý klášter Milosrdných bratří s kostelem sv. Jana Nepomuckého je barokní stavba na okraji historického centra města Prostějova. Budova konventu stojí na východ od kostela sv. Jana Nepomuckého, adresa Svatoplukova 7. V prvním patře se nacházely reprezentativní místnosti a cely řeholníků. V roce 1898 byl dokončen nový nemocniční pavilon.

Historie
Na počátku historie kláštera stojí slib kněžny Marie Anny z Lichtenštejna, který učinila za uzdravení svého syna Jana Nepomuka z Lichtenštejna. Roku 1727 byla podepsána zakládací listina, ovšem bez uvedení konkrétní lokality. O tři roky později byl za nové působiště řádu milosrdných bratří vybrán Prostějov. Bratři si zvolili nemovitost na olomouckém předměstí. Představitelé města s tímto záměrem nesouhlasili, ale kníže Lichtenštejn odkoupil dům za 6 000 zlatých. Ani poté to však milosrdní bratři neměli ve městě lehké. Prostějovští lékaři a lékárníci brali jejich působení jako konkurenci a stejně tak farnost. Po sporu bratří s prostějovským farářem Janem Birhelem musela v kostele začínat mše svatá až po skončení té u Povýšení sv. Kříže.[1] Špitál během válek sloužil jako lazaret. Nacházela se v něm i známá lékárna. Milosrdní bratři zůstali v Prostějově do roku 1958. Po jejich odsunu se v klášteře nacházel domov důchodců s lékárnou. Nad vchodem do kláštera se nachází socha sv. Jana Boha zobrazeného při pomoci nemocnému.

Současnost
V roce 1990 byl konvent navrácen řádu. Bratři však byli během komunismu velmi oslabeni a nedokázali budovu dále spravovat. V roce 2015 jej řád milosrdných bratří prodal arcibiskupství olomouckému. Oficiálně se bratři rozloučili s Prostějovem při slavnostní mši 19. prosince 2015. Arcibiskup Jan Graubner prohlásil, že po generální opravě bude areál sloužit charitativním účelům. Kostel sv. Jana Nepomuckého byl přifařen do farnosti sv. Petra a Pavla a jeho statut již není klášterní, ale filiální.[2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Klášter milosrdných bratří (Prostějov),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%A1%C5%A1ter_milosrdn%C3%BDch_brat%C5%99%C3%AD_(Prost%C4%9Bjov)&oldid=14898483 (získáno 3. 05. 2017).

Autor: cs:User:Pernak – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2437307