Galerie u radnice Tábor

Galerie U Radnice
Martínka Húsky 54/1
39001 Tábor 1
email: galerie@mutabor.cz

Městská galerie
Cílem je nabídnout vnímavým návštěvníkům pomocí bohaté a zajímavé lidské činnosti, jakou je výtvarné umění, nevšední zážitky, poskytnout možnost komunikace mezi dílem a divákem a v neposlední řadě obohatit estetické cítění všech, kteří se rozhodnou galerii navštívit.
 
- výstavy výtvarného umění

Vstupné:
dospělí 20 Kč
děti od 6 do 15 let
studenti do 26 let
senioři a ZTP 10 Kč
děti do 6 let a ZTP/P zdarma

Otevírací hodiny:
Úterý - Neděle 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
(Otevřeno pouze v termínu aktuální výstavy)

Město Tábor provozuje galerii U Radnice od začátku roku 2008 a prezentuje zde převážně současná umělecká díla a v období Vánoc a Velikonoc také výstavy inspirované lidovými tradicemi.

Členitá, ale současně prostorná dispozice galerie umožňuje skvělou prezentaci malířských, sochařských i retrospektivních výstav. Výstavní činnost je koncipována tak, aby táborské veřejnosti a turistům přijíždějícím do Tábora z celé České republiky i ze zahraničí přiblížila tvorbu předních výtvarných umělců, ale i umělců začínajících a výtvarníků žijících ve zdejším regionu. Cílem galerie je nabídnout vnímavým návštěvníkům pomocí bohaté a zajímavé lidské činnosti, jakou je výtvarné umění, nevšední zážitky, poskytnout možnost komunikace mezi dílem a divákem a v neposlední řadě obohatit estetické cítění všech, kteří se rozhodnou galerii U Radnice navštívit.

Dotace z grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2013 na dovybavení Galerie U Radnice skleněnými výstavními vitrínami

Galerie U Radnice je nejdůležitější a nejvýznamnější galerií spravovanou městem Tábor – za dobu své existence získala významné postavení v rámci kulturního dění a galerijní činnosti nejen v Táboře, ale také v rámci regionu. V letošním roce se městu Tábor podařilo získat dotaci z grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2013 ve výši  30 000 Kč na dovybavení galerie skleněnými výstavními vitrínami, které umožní rozšíření spektra výstavní činnosti a umístění exponátů, které by jinak nebylo možné vystavit. Skleněné vitríny se uplatní při realizaci tradičních výstav lidových tradicí a řemesel /Vánoce, Velikonoce/ a podpoří tak propagaci tradičních odkazů kulturního dědictví z oblasti lidových tradic, ale také při netradičních, výtvarně a umělecky významných výstavách či výstavní činnosti podporující alternativní výtvarnou oblast a při umístění prostorových artefaktů.

Výstavy jsou díky možnosti využívat skleněné vitríny atraktivnější a umožňují vystavit exponáty kvalitnější a zajímavější formou. Exponáty mají více prostoru, jsou zajímavěji předvedené.

http://www.taborcz.eu/

Body zájmu

Tipy na trasy