Muzeum výpočetní techniky Brno

Muzeum výpočetní techniky
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno
tel.: 54114 1144, fax: 54114 1270
E-mail: info@fit.vutbr.cz

U příležitosti 10. výročí vzniku fakulty bylo na FIT v kampusu Božetěchova vytvořeno malé muzeum výpočetní techniky. Je určeno převážně pro výukové a reprezentační účely, pro veřejnost jsou sbírky přístupné každou první středu v měsíci od 13:00 do 17:00. Dále je otevíráno ve spojení s akcemi, pořádanými pro veřejnost fakultou (dny otevřených dveří, Erbovní slavnosti Králova Pole, atp.).

V muzeu se nyní nachází téměř padesát různých (převážně osobních) počítačů, doplňuje je asi třicítka dobových periferních zařízení, kromě toho expozice zahrnují dalších asi 60 drobných exponátů. Pokud nepočítáme torzo hodinového stroje, pocházející z hodinové věže kartuziánského kláštera, v němž fakulta sídlí, nejstarším exponátem je mechanický kalkulátor z 50. let, nejnovějším pak počítač, vyrobený v roce 1991 v tehdejší ČSFR. Sbírka osobních počítačů se zaměřuje především na stroje, vyráběné v Československu či dovážené do Československa ať už tehdejšími podniky zahraničního obchodu nebo individuálně a dále na zahraniční počítače, které nějakým způsobem tuzemskou výpočetní techniku ovlivnily. Expozice ukazuje, jakým vývojem technologickým, ergonomickým i designovým počítače u nás před revolucí prošly a srovnává je se soudobou produkcí západu.

Expozice počítačových pamětí ukazuje vývoj technologie od pamětí prvních počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let, až prakticky do současnosti. Mapuje technologie operačních pamětí počítačů i vnějších pamětí, jako byly papírové i magnetické pásky, štítky i disky.

Vystavené sbírky jsou částečně majetkem fakulty, řada exponátů je do sbírek také dlouhodobě zapůjčena soukromými sběrateli a pracovníky fakulty.

http://www.fit.vutbr.cz/FIT/museum/