Přírodní park Baba Brno Ivanovice

Přírodní park Baba

Přírodní park Baba je chráněné území na ploše 854 ha, vyhlášené v letech 1990–1991. Větší část přírodního parku leží v okrese Brno-venkov, menší část zasahuje do okresu Brno-město.

Přírodní park Baba je rozsáhlá zalesněná vyvýšenina s mnoha loukami. Celý tento komplex se nachází v katastrech Kuřimi, Jinačovic, Komína, Řečkovic a Medlánek, přičemž největší část leží v katastru Kuřimi, po níž následuje jinačovická část. Nejvyšší bod Sychrov dosahuje nadmořské výšky 463 metrů.

V přírodním parku lze podél žlutě značené turistické cesty nalézt celkem pět historických hraničních kamenů, stojících na katastrální hranici mezi Jinačovicemi a Brnem. Další hraniční kámen lze pak nalézt na východní hranici přírodního parku a to konkrétně na katastrální hranici mezi brněnskou městskou částí Brno-Ivanovice a obcí Jinačovice.

Přispěvatelé Wikipedie, „Přírodní park Baba,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Baba&oldid=13988367 (získáno 4. 03. 2017).

Autor: I.Sáček, senior – Vlastní dílo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28632145