Kartuziánský klášter, Brno Královo Pole

Kartuziánský klášter v Králově Poli

Kartuziánský klášter v Králově Poli byl po kartouze v Újezdu u Prahy (dnes Praha-Smíchov) druhým klášterem kartuziánů v českých zemích; dnes je jediným zachovaným na Moravě a nejlépe dochovaným u nás vůbec. Byl založen markrabětem Janem Jindřichem - zakládací listina byla podepsána 13. srpna 1375 - a představuje nejstarší a historicky nejcennější objekt v Králově Poli. Bezprostředně po založení kláštera se započalo se stavbou konventního kostela Nejsvětější Trojice.

Díky obětavosti duchovních správců a farníků prochází farní chrám Nejsvětější Trojice, za účasti památkářů, rozsáhlou rekonstrukcí, kterou započal již v roce 1968 O. Ladislav Simajchl. Rovněž rozlehlý areál historických budov kláštera, patřící Vysokému učení technickému, prochází nákladnými úpravami. Zásluhou mnoha obětavých lidí zůstává královopolská kartouze, která je jedinou dochovanou památkou tohoto druhu v našich zemích, zachována pro příští generace, tak, jak to odpovídá jejímu historickému a kulturnímu významu.

http://www.kralovopole.brno.cz/stavebni-pamatky/d-148883
http://farnost-krpole.cz/historie/index.php?stranka=kartouza

Autor: Michal Klajban (Hikingisgood.com) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15593304