Hráz Brněnské přehrady Brno

Hráz Brněnské přehrady

Je odtud pěkný pohled na údolí pod přehradou. Na levém břehu u silnice najdete pamětní desku věnovanou hráznému Františku Šikulovi, který svým odvážným činem zabránil vážnému poškození hráze v posledních dnech 2. světové války. Poblíž pamětní desky stojí pyramida z betonových kvádrů. Jedná se o vzorky betonu použitého při budování přehradní zdi v letech 1936–1939. Ve svazích po stranách hráze vedou schody, kterými lze sestoupit dolů do údolí. Půjdete-li dále podél řeky, dojdete k Brněnské zoologické zahradě (1,2 km – u levého břehu).

https://www.brnenskaprehrada.cz/p_popis.html#hraz