Botanická zahrada, Brno

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity    
třída Gen. Píky 1
Brno

info.zahrada@mendelu.cz
tel. 545 223 606 (v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.)

Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno Prof. ing. A. Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Areál je rozčleněn do pěti tématických částí, které jsou popsány na schématické mapce.

Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 taxonů tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 taxonů dřevin.

Zahrada leží v nadmořské výšce 220-250 m n. m. v oblasti s průměrným úhrnem srážek 547 mm/rok a průměrnou roční teplotou 8,4 °C. Podloží je tvořeno slinitým jílem, povrch sprašové hlíny s vysokým obsahem CaO, částečně jsou rostliny vysázeny na umělé navážce vzniklé po těžbě jílu.

OTEVÍRACÍ DOBA:
jen v pracovní dny v době  7:00 - 15:00 hod.

VSTUPNÉ MIMO POŘÁDANÉ AKCE:
Dospělí 60 Kč
Děti 6-15 let, studenti do 26 let, senioři do 70 let 40 Kč
Děti do 6 let, ZTP, průvodce ZTP, senioři nad 70 let (po prokázání se dokladem) Zdarma

http://arboretum.mendelu.cz/cz