Přírodní památka Šelmberk

Přírodní památka Šelmberk

Šelmberk je přírodní památka v okrese Tachov. Nachází se v CHKO Český les ve vrcholové části vrchu Na Skalkách ve výšce 760–769 m n. m. asi šest kilometrů západně od Lesné. Chráněné území s rozlohou 1 ha bylo vyhlášeno 27. prosince 2011. Důvodem jeho zřízení je výskyt skalních výchozů rozvadovského žulového masivu s populací submediteránního mechu Metaneckera menziesii.

Přírodní památka, ve které se zachovaly drobné zbytky hradu Šelmberk, je přístupná z Lesné po zeleně značené turistické trase.

Přispěvatelé Wikipedie, „Šelmberk (přírodní památka),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0elmberk_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)&oldid=14672298 (získáno 19. 02. 2017).

Foto: Autor: Krabat77 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31147287