Tvrz v Pernolci Částkov

Tvrz v Pernolci

Výraznou a zdaleka viditelnou dominantu obce dnes tvoří objekt bývalé sýpky. Dvoupatrová, archaicky vyhlížející budova osvětlená malými okénky a opatřená vysokou a strmou střechou je situována na východním okraji zástavby obce. Stavba je veřejností i odborníky považována za starou pernoleckou tvrz. Dokazuje to - mimo jiné – také zařazení objektu do Státního seznamu nemovitých památek, kde je stavba uvedena pod tímto označením.

V roce 1997 koupila tvrz rodina Turnerova z Obory. Budova byla v dezolátním stavu, vodní příkop a most zasypán sutí. Dnes je tvrz bezvadně opravená, vodní příkop plný vody, kamenný most nádherný, přilehlý velký pozemek krásně upravený. Tvrz je dnes trvale obydlena a nese č.p.44.

http://www.castkov.cz/informace-o-obci/historie/