Diana (přírodní rezervace) Rozvadov

Diana (přírodní rezervace)

Diana je přírodní rezervace ev. č. 2476 jižně od obce Rozvadov v okrese Tachov. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Český les.

Důvodem ochrany je starý bukový prales.

Výměra je 21,90 ha, výška je kolem 520 m n.m. Rezervace leží asi kilometr západně od obce Diana. Vyskytují se zde květnaté bučiny vysokého stáří pralesovitého typu s bohatými rostlinnými společenstvy. Porost představuje zbytek původního bukového pralesa. Stromy jsou velmi staré a chybí zde mladší věkové kategorie. V bylinném patře, které až na malé výjimky pokrývá celé území, nalezneme bohaté porosty pérovníku pštrosího, mařinky vonné a ostřice třeslicovité. Rezervace je přístupná po lesní cestě, která je napojena na cestu spojující obec Dianu a červenou turistickou trasu.

Přispěvatelé Wikipedie, „Diana (přírodní rezervace),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)&oldid=14672136 (získáno 18. 02. 2017).

Foto: Autor: DaKaM – Fotogalerie DaKaM, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15830467