Broumovský jasan

Broumovský jasan
Broumovský jasan je památný strom u Broumova západně od Chodové Plané. Přibližně třísetletý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) roste u cesty podél Hamerského potoka na okraji lesa jihovýchodně od vsi v nadmořské výšce 522 m. Jeho kmen je u paty obrostlý mechem a má měřený obvod 540 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 32 m (měření 2000). Chráněn je od roku 1983 jako krajinná dominanta.

Přispěvatelé Wikipedie, „Broumovský jasan,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Broumovsk%C3%BD_jasan&oldid=14170407 (získáno 17. 02. 2017).

Foto: Standa.e na projektu Wikipedie v jazyce čeština [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) nebo CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], prostřednictvím Wikimedia Commons