Vesnické památkové zóny Chodský Újezd

Vesnické památkové zóny Chodský Újezd a Horní Jadruž

Mezi úpatím Českého lesa a Planou se nachází vesničky, ve kterých jakoby se zastavil čas.

Chodský Újezd (německy Heiligenkreuz) je obec nalézající se asi 8 km západně od okresního města Tachov. Největší dominantou je kostel Povýšení sv. Kříže je gotického původu, pochází z doby kolem roku 1360. Barokně přestavěn byl v letech 1790–1792, z původní stavby se zachovala pouze věž. Z lidové architektury jsou v Chodském Újezdě dochovány tradiční chodské statky a hrázděná stavení, v části obce byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Horní Jadruž (německy Obergodrisch) je malá vesnice, část obce Chodský Újezd. Návsi se dvěmi rybníčky malebně vévodí honosné selské statky, z nichž některé vznikaly snad již v 17. století. Poklidnou atmosféru místa, kde se zastavil čas, dotváří několik drobných kamených památek a kachny, které si vybraly Horní Jadruž za svůj stálý domov. Mezi nejhodnotnější stavby, kterým určitě musíte věnovat více pozornosti patří dům čp. 13 s roubeným patrem a dům čp. 12 s dvojitou branou a dřevěným holubníkem.

http://www.tachovsko.com/vpz-chodsky-ujezd-a-horni-jadruz.html
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9740/chodsky-ujezd/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Chodsk%C3%A9m_%C3%9Ajezdu

Foto: Od Pastorius (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons