Vodní nádrž Seč

Vodní nádrž Seč

Seč je údolní přehradní nádrž na toku řeky Chrudimky. hráz postavená v letech 1925 až 1934 je zděná a byla postavena ze žulových bloků mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem. Výška koruny hráze činí 42,0 m a její délka je 165,0 m. Šířka hráze v koruně činí 6,8 m. Přehrada zadržuje téměř 22 milionů m³ vody. Jejím provozovatelem je státní podnik Povodí Labe.

Přehrada zatopila kromě jedenácti obytných domů a jednoho velkého statku čtyři mlýny, čtyři pily a tírnu lnu. Na jejích březích postupně vznikl nejrozsáhlejší rekreační areál Pardubického kraje. Na skalnatém poloostrově a svazích nad nádrží, byla v roce 1996 vyhlášena přírodní rezervace, zahrnující i zříceninu hradu Oheb.

Přehrada je vhodná ke koupání a rybaření.

Přispěvatelé Wikipedie, „Vodní nádrž Seč,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Se%C4%8D&oldid=14375215 (získáno 28. 01. 2017).

Foto: Od JirkaSv (Vlastní dílo) [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons