Sopotnická veřejná chlebová pec

Sopotnická veřejná chlebová pec

Veřejné obecní pece původně sloužily nemajetným občanům, kteří neměli dost peněz na to, aby si postavili doma pec vlastní. Obvyklé tehdy bylo, že se na pečení domlouvalo více rodin najednou a hospodyňky pak už jen přinášely k vyhřáté peci připravené vykynuté těsto v ošatce a odnášely si upečený chléb, který vydržel i týden. Veřejné pece se nacházely v obcích a osadách po celé Evropě především ve středověku. Tam, kde nebyly veřejné pece, se chodilo péci za poplatek k rodinám, které pece měly. V Čechách a na Slovensku se ve veřejných pecích v některých osadách peklo ještě na počátku druhé poloviny dvacátého století.

Stavbou veřejné chlebové pece v Sopotnici a pečením chleba bychom rádi navázali na historickou tradici pekaře Kuneše a pekaře Josefa Lžičaře ze Sopotnice z let 1940 – 41, na které pamětníci dodnes vzpomínají. Obec Sopotnice proto v roce 2010 podpořila svými finančními prostředky stavbu plně funkční repliky dřevem vytápěné gotické chlebové pece. Naše pec patří mezi tzv. hliněnky. Je postavena z bezmála 3000 pálených cihel. Tyto cihly byly ještě vyráběny postaru, tedy ručním plněním cihlářské hlíny do dřevěných forem a následným vypálením. Vnitřní prostor pece je o velikosti 150 x 220 cm a lze zde upéct až 40 bochníků chleba najednou. Klenba pece je skládána z pálených cihel, kde pojivem je speciální kamnářská hlína pro tento účel vyráběná. Nad klenbou vnitřní se nachází klenba vnější, taktéž z pálených cihel. Prostor mezi těmito klenbami je vyplněn téměř dvěma tunami drceného skla o mocnosti od 10-40 cm, které zajišťuje dostatečnou akumulaci tepla při roztápění pece a následném pečení. Zastřešení celé pece zajistilo Tesařstí Josefa Švece ze Sopotnice a znak obce Sopotnice na peci zhotovil Lukáš Malina. Pec se nachází v těsném sousedství původní kamenné stodoly, která by v budoucnu měla poskytovat zázemí pro tuto aktivitu. Péct chleba máme v plánu vždy od dubna přibližně do prosince minimálně každou poslední sobotu v měsíci. Podrobnější rozpis plánovaných akcí bude průběžně aktualizován v přiloženém kalendáři akcí. O spolupráci jsme požádali dlouholeté mistry pekaře pana Karla Kroulíka z pekárny v Třebařově a pana Bohumila Mareše z pekárny v Ústí nad Orlicí. Cílem našeho konání je vytvořit prostor pro znovuoživení kulturních tradic při společenských setkáních, jak pro obyvatele obce Sopotnice, tak pro návštěvníky ze sousedních obcí a měst. Zároveň bychom rádi přiblížili všem návštěvníkům příjemnou atmosféru venkova společně s dobře upečeným kváskovým chlebem takovým, jak ho znávali a pekli naši předci. Budeme věřit, že se nám dobrá věc a náš záměr podaří.

Velké poděkování patří firmě Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o.,Předměřice nad Labem, která nám dodává celoročně chlebovou mouku a společně s Pardubickým krajem tak pečení chleba zaštiťují a podporují. Děkujeme.

http://www.obecsopotnice.cz/sopotnicka-verejna-chlebova-pec/gs-1037