Zřícenina hradu Dobronice

Zřícenina hradu Dobronice
Počátky dobronického hradu sahají do 14. století, kdy byl v majetku vladyků z Dobronic, později pánů z Rožmberka. V 16. století prošel pozdně gotický hrad přestavbou a od roku 1691 do 1727 se stal majetkem jezuitů, kteří ho užívali jako letní rezidenci. Po zrušení řádu, hrad chátral a postupem času se měnil ve zříceninu.

Dominantou hradu je již z dálky patrný okrouhlý bergfrit, útočištná věž, poskytující obráncům hradu v případě potřeby poslední útočiště. Do současnosti se dochovaly pozůstatky: hradního paláce ze 14. století, kaple a obytných budov.

Otevírací doba a ceník
https://www.panstvi-bechyne.cz/zamek/zricenina-hradu-dobronice.html

Kontakt
dobronice@panstvi-bechyne.cz

https://www.panstvi-bechyne.cz/zamek/zricenina-hradu-dobronice.html