Památník Zapadlých vlastenců Paseky

Památník Zapadlých vlastenců

V roce 1958 byl v přízemních místnostech farní budovy vybudován za obětavé pomoci několika paseckých občanů Památník zapadlých vlastenců. Je věnovaný památce písmáka a houslaře Věnceslava Metelky, podává obraz životních osudů horalů 19. století a připomíná spisovatele K.V.Raise, který život v Pasekách zobrazil v románu Zapadlí vlastenci. V roce 1975 byl památník zrekonstruován podle literárního scénáře badatele a vydavatele Metelkova díla PhDr. Jaromíra Jecha. V roce 1978 byl rozšířen o další dvě místnosti v patře budovy. V jedné, která slouží také jako malá výstavní síň, jsou umístněny dva funkční pasecké tkalcovské stavy, ve druhé místnosti je expozice Krkonošské houslařské školy. Bohatá sbírka hudebních nástrojů podává ucelený obraz houslařské školy od zakladatele Věnceslava Metelky až po současnost.

V současné době je Památník zapadlých vlastenců jako Krkonošské muzeum pod Správou Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Na provoz muzea je přispíváno z rozpočtu obce Paseky nad Jizerou.

Provozní doba :
prosinec - říjen
úterý - neděle
9.00 - 12.00  13.00-16.00

listopad  zavřeno

Vstupné:
     plné 40,- Kč     
    zvýhodněné 20,- Kč     
    rodinné 90,- Kč

Kontakt :
Památník zapadlých vlastenců
512 47 Paseky nad Jizerou 121
Tel.: 481 523 609                                            
E-mail:  muzeumpaseky@krnap.cz

http://www.paseky.cz/turisticke-informace/pamatnik-zapadlych-vlastenc?lang=cs_CZ.utf8%2C+cs_CZ.UTF8%2C+cs_CZ.utf-8%2C+cs_CZ.UTF-8%2C+cs_CZ.ISO8859-2%2C+cs_CZ.iso88592%2C+cs_CZ%2C+Czech%2C+czech

Body zájmu

Tipy na trasy