Katakomby Klatovy

Katakomby v Klatovech

Katakomby v Klatovech vznikly při výstavbě kostela Neposkvrněného početí P. Marie, kterou prováděli jezuité v letech 1656 – 1675. Stavbu vedl jezuitský stavitel Jan Dominik Orsi. První pohřby se datují rokem 1676, poslední pohřbený zde byl v roce 1783.

Celkem zde bylo pohřbeno přes 200 osob. Do dnešních dnů se zachovalo přes 30 těl. Mrtvá těla nebyla mumifikována uměle, ale k přirozené mumifikaci docházelo vysoušením vzduchem. Vzduch proudí vzduchovými kanály, které ústí na střeše kostela. Těla dnes váží 8 – 10 kg.

Tajemné podzemní prostory jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce navozují pocit posvátné úcty. V této kostelní kryptě byli pohřbívání členové jezuitského řádu a významné osobnosti města. Důmyslně řešený větrací systém umožňuje udržovat optimální teplotu a malou vlhkost vhodnou pro konzervaci mumifikovaných těl. Do dnešních dnů se jich zachovalo asi třicet.

Otevírací doba
duben–říjen:
9.00–18.00

listopad–březen
všední dny: 11.00–16.30
víkendy a svátky: 9.00–17.00

Prohlídky
Prohlídky katakomb jsou individuální. Poslední prohlídku lze započít nejpozději 30 minut před koncem otevírací doby.
Prohlídkové okruhy II. a III. jsou zpřístupněny pouze s průvodcem v období červen – září.
Komentované prohlídky – v červnu a září o víkendech a svátcích; v červenci a srpnu každý den.

okruh I. Katakomby – vždy v 11.00, 13.00 a 15.00 hod.
okruh II. Jezuitský kostel – vždy v 12.00 a 14.00 hod.
okruh III. Arciděkanský kostel – vždy v 13.00 a 15.00 hod.

Vstupné
I. Katakomby
Plné    90,– Kč
Snížené    50,– Kč
Rodinné    230,– Kč
děti do 6 let, ZTP/P zdarma

II. Jezuitský kostel
Plné    50,– Kč
Snížené    30,– Kč
Rodinné    120,– Kč
děti do 6 let, ZTP/P zdarma

III. Arciděkanský kostel
Plné    50,– Kč
Snížené    30,– Kč
Rodinné    120,– Kč
děti do 6 let, ZTP/P zdarma

I. + II. + III.
Plné    170,– Kč
Snížené    90,– Kč
Rodinné    420,– Kč
děti do 6 let, ZTP/P zdarma

Kontakt
info@katakomby.cz
tel. číslo 376 320 160

http://www.katakomby.cz/