Holečkovy sady, Tábor

Holečkovy sady, Tábor
Sady se nacházejí ve středu města Tábora. Tvoří rozsáhlý zelený prstenec kolem historického jádra města o velikosti 3,7ha. Spoluvytváří funkční systém městské zeleně s významným kladným vlivem na  životní  prostředí  města.  Je  zde  rozsáhlá  kompaktní  zeleň  protkaná  vycházkovými  trasami.

http://www.taborcz.eu/9-holeckovy-sady/d-3692

Body zájmu

Tipy na trasy