Bývalý klášter bosých augustiánů Tábor

Bývalý klášter bosých augustiánů

Na dnešním náměstí Mikuláše z Husi bychom mezi dalšími objekty nejspíše nehledali bývalý augustiniánský klášter.

Klášter byl založen roku 1640, aby pomohl při rekatolizaci husitského Tábora. K tomuto účelu byli do města pozváni bosí augustiniáni, neboli zpřísněná forma augustiniánské řehole.

Řád bosých augustiniánů se těšil vzrůstající oblibě, byly pořádány četné poutě a mniši byli i vyhledávanými zpovědníky. Velmi obětavě působili především kolem roku 1680, kdy Tábor postihla morová epidemie.

Mniši nehleděli na vlastní zdraví a šli do služby starat se o umírající. Při jejich návštěvách a péči o pacienty se řada z nich sama nakazila morem a zemřela.

Na místě bývalého kláštera se teď nalézá kostel Narození Panny Marie, Husitské muzeum, základní škola a zahrady.


Zdroj: http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/tiche-modlitby-augustinianu-vystridalo-utrpeni-veznu-a-popravy-20140721.html

Body zájmu

Tipy na trasy