Augustiniánský klášter, Tábor

Augustiniánský klášter - Husitské muzeum v Táboře
Klášter bosých augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie je raně barokní stavba z let 1642–1666. Budova kláštera zrušeného za josefinských reforem byla v polovině 19. stol. přestavěna na věznici a v této podobě se dochovala dodnes. Od 90. let 20. století zde sídlí ředitelství a odborná pracoviště Husitského muzea v Táboře. V letech 2017–2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která rehabilitovala základní prvky někdejšího kláštera, rajský dvůr a ambit.

Otevírací doba a vstupné
http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

Kontakt
náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01  Tábor

(+420) 380 831 596 | 381 252 242 | 381 251 884
e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz

http://www.husitskemuzeum.cz/augustiniansky-klaster/

Body zájmu

Tipy na trasy